Zápis z Výboru ČFES ze dne 7.12.2015

Zápis z Výboru ČFES ze dne 7.12.2015

Přítomní: Švihovec (JŠ), Doležal (TD), Kmínek (AK), Hambálek (JH), Skoupá (JS); Omluven: Hájek(PH); Pozvaní: Klimeš (JK), Fuksa (LF) (omluven)

Dr Doležal pozdravil přítomné a věnoval se jednotlivým bodům schůze:

Cena ČFES za rok 2014:

Cena byla udělena za publikaci Ing.  Kruntorádové. Byť se jednalo o jedinou publikaci přihlášenou, Výbor ČFES ocenil její vysokou odbornou kvalitu: Kruntoradova et al. 2014

Guidelines ČFES

Ne všechny části jsou kompletní. Dr Doležal dokončí do Vánoc a první týden v lednu bude dokument předložen k diskusi členům. Hledáme prostředky/sponzory pro překlad do angličtiny, abychom se mohli „chlubit“ (a je čím) na stránkách ISPOR. Pokud má někdy zbytečných cca 30 tis Kč, prosím neváhejte se přihlásit. 

Aktivity ČFES pro 2016

Je plánována 1 akce pro jaro a jedna akce pro podzim 2016. Česko-slovenská konference je na Slovensku. Vynasnažíme se o aktivní účast (zodp. J. Skoupá).

V jarním termínu – téma guidelines, obecná témata – CaÚ. ČFES se pokusí o jedno hlavní téma roku, zahrnující dostupnou evidenci (preferenčně z ČR), v součinnosti se ZP epidemiologická data, případně jinak získaná data z českého trhu. Do Vánoc poskytnou členové Výboru (nebo členové ČFES v případě zájmu) témata (onemocnění), kterými by se ČFES měla zabývat. Každé téma má mít zdůvodnění pro                zachování transparence. Výbor zvolí na příští schůzi témata.

Spolupráce s ČLS JEP

Výbor po diskusi jednomyslně souhlasil se spoluprací s ČLS. Tato spolupráce ČFES prozatím k ničemu nezavazuje a je třeba vyčkat dalšího vývoje. Formulář byl ČLS JEP zaslán 17.12 2015.

Časopis FE informace

Výbor se shodl na nutnosti větší publikační činnosti elektronickou formou.

V této souvislosti:

  • Sehnat všechny postery z ISPOR (Skoupá do konce roku 2015 – Žižalová, Duba, Value Outcomes, Kladno)
  • Newsletter – příprava 1 abstraktu v češtině (Skoupá, Hambálek, Klimeš, Kmínek) – do konce Vánoc.
  • Kmínek a Hájek se dohodnou s dalšími a budou informovat na další schůzi o publikaci MCDA v ViH Regional Issues (termín do 13.1.2016 – další schůze)

Různé

  • Sehnat prezentace z posledního semináře – vyvěsit na web (Doležal do příští schůze předá Hambálkovi)
  • Doplnit zápisy ze schůzí výboru (Doležal do příští schůze předá Hambálkovi)
  • Prolink na prezentace SUKLu – poslední seminář CaÚ (Hambálek do příští schůze)
  • Výbor by přivítal, kdyby se dalších jednání Výboru zúčastňovali alespoň po přechodnou dobu i PH a AK pokud jim jejich časové možnosti dovolí.

Příští schůze: 13.1.2016 v 9 hodin u prof. Švihovce