Hranice ochoty platit (WTP) ve vztahu k přidané hodnotě terapie (Added Value)