Pracovní den ČFES 30. 5. 2024 – Joint Clinical Assessment (JCA) a Novela úhradového procesu vakcín