On-line mtg. Výboru ČFES, 17. 6. 2021; zápis

Přítomni:

Jan Švihovec, Zbyněk Gregor, Aleš Kmínek, Jan Hambálek, Jiří Klimeš

Omluveni: Jana Skoupá, Tomáš Doležal

 

Témata:

Review uplynulých aktivit:

 • On-line ČFES konference
 • FE na SK (2. 6.) – link na přednášky na Linked (Zbyněk)
 • Diskuze nad 3. čtením novely zákona č. 48/1997

Volební shromáždění a pracovní den ČFES: 23. 9. 2021; 15.00 – 17.00/ 17:30 (?)

 • Rezervace místnosti na LF na Bojišti – Jana S.
 • Obsah/ témata:
  • Přivítání/ úvod (Tomáš, Jirka)
  • Zpráva o činnosti ČFES za uplynulé období (Jana, Tomáš, Jirka) – přednese Tomáš
  • Rozpočet (Jana)
  • zpráva revizní komise (rev. komise)
  • odsouhlasení délky a iniciaci nového volebního období (pozn. Dle stanov, §15 čl. 2: Funkční období členů výboru je dvouleté, neskončí však dříve než je zvolen výbor nový)
  • volby: i) budoucího předsedy a ii) tří členů výboru
  • odborný program a speakeři – návrh (bude upřesněno na dalším mtg Výboru)
   • Implementace novely zákona č. 48 a její praktické dopady na proces jednání
   • Pozn. Každý speaker – krátké sdělení – 7 min.
 1. Tomáš/ Jana – připomenutí zásadních změn a jejich praktický dopad
 2. Jirka/ Tomáš Mlčoch – metodika kalkulace NN/ societal perspective dle nových GL ČFES
 3. Zbyněk – Praktické aspekty implementace MEAs dle outcome-based
 4. MZd – dr. Rahmaniová (Připravenost MZd na fungování PO)
 5. ZPs: Ing. Šmehlík, Dr. Podrazilová (Role ZPs a priority s ohledem na vstup inovativních LP v kontextu novely)
 6. SUKL: Ing. Vocelka/ Dr. Fuksa (spolupráce s OS a pacienty)
 7. Diskuze
 • Předání ceny za nejlepší publikaci
 • Zakončení
 • Další kroky (bude součástí agendy příštího jednání Výboru):
  • Přizvat revizní komisi na jednání
  • Stanovit nominační komisi a další postup pro vytvoření kandidátky – viz. Stanovy ČFES
  • Sladění na tématech a speakers
  • Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci

Další mtg Výboru (on-line) – 22. 7. 2021