Mtg. Výboru ČFES, 16. 11. 2022; zápis

Přítomni:
Jiří Klimeš, Aleš Kmínek, Tomáš Mlčoch, Bálint Pasztor, Milan Vocelka

Omluveni: Tomáš Doležal

Témata:

 • Shromáždění členů (říjen 2022) – provozní up-date (platby za pronájem, občerstvení, atp)
 • ISPOR konference ve Vídni – report na web ČFES a info členům o   TM a JK (do 26.11.)
 • WTP pracovní skupina
  • Termín na první setkání: 6/12 (on-line): 14.00 – 15.00; JK pošle pozvánku           
   • Obsah:
    • Úvod – rozdělení do skupin – leads 
    • Review ze zemí Evropy (vedle UK, Skotska dále Nordics, NL, atp)
    • Analýza předchozích řízení a hodnocení
    • Návrh na možná řešení  – Uvedení
 • Admin support
  • Výbor schválil support (sazba 300 Kč/ hod) – formou DPP
 • Další akce, fokus…
  • JCA – up-date, time-lines, implementace v ČR
   • AK připraví ve spolupráci s MV – seminář: ledne/ únor ´23 (on-line)
   • Návrh na speakers v rámci EU (zajistí JK)
  • Prostředky, EHDS (téma na příští výbor)
 • Celospolečenská perspektiva – doplnění metodiky ČFES
  • BP, JK budou pracovat na ENG verzi k publikaci a zviditelnění i mimo ČR

Termín příštího setkání Výboru – bude upřesněno

Zapsal: JK