Cena ČFES 2013

Výbor ČFES se rozhodl vyhlásit cenu za odbornou publikaci za rok 2013.

Do soutěže se mohl přihlásit člen ČFES, který v roce 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) publikoval nebo prezentoval odbornou práci v oblasti farmakoekonomika/outcomes research v podobě článku v časopise (českém i zahraničním) nebo posterového sdělení jako první nebo korespondenční autor.

Kritéria hodnocení:

  • originalita tématu
  • odborná úroveň/použitá metodika
  • kvalita časopisu/impakt faktor
  • přínos pro obor

Publikace , které byly zaslány do 30.6.2014 byly následně výborem ČFES zhodnoceny a vybrán vítěz.

Do soutěže byly přihlášeny dvě práce:

Petříková, et al. The economic burden of the ankylosing spondylitis in the Czech Republic:  comparison  between 2005 and 2008. 2013;33:1813-1819.  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00296-012-2542-x

Tichopád, et al. Clinical and Economic Burden of Community-Acquired Pneumonia among  Adults in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. PLoS One. 2013; 8(8): e7137. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0071375

Obě práce byly vysoce hodnoceny, cenu ČFES získala práce autorů Tichopád, et al., pro níž hovořil vyšší impact faktor a mezinárodní srovnání v použité metodice.

Vítězný autor získal odměnu 10 000 Kč brutto.