Zasedání výboru ČFES ze dne 13. 1. 2014

Zasedání výboru ČFES ze dne 13. 1. 2014 – přítomni: J. Skoupá, J. Švihovec, J. Hambálek, A. Kmínek, T. Doležal

Volby do výboru ČFES 9.12.2013:

Ukončení dokumentace k volební schůzi a její souhrnné uložení, změněné stanovy a sídlo společnosti budou přeregistrovány (Doležal)

– zápis ze schůze, zpráva nominační komise, nové stanovy na www (Skoupá)

– ISPOR bude informován o povolebních změnách (Doležal)

– revizní komise si zvolila za předsedkyni R. Demlovou

Plán činnosti na první pololetí 2014:

– 30. 1. schůzka pracovní skupiny pro value-based pricing

– 15. 4. od 14:00 pracovní workshop k value-based pricing (VBP) a comparative effectiveness research (CER) – prezentace metodiky z pracovních skupin, posléze pracovní metodický paper k publikaci v časopise FARMAKOEKONOMIKA (Doležal – zajistí financování/sponzoring, Skoupá – prostory na 1. LF UK); do konce března 2014 proběhne za účasti výboru koordinační schůzka k metodice a prezentacím

– v červnu očekávána Slovensko-česká farmakoekonomická konference v Bratislavě (Doležal zjistí podrobnosti)

Výstupy z pracovních skupin VBP, CER:

Výbor klade důraz na brzké dokončení metodiky a koordinaci mezi oběma skupinami, pilotní projekty oficiálně po dokončení metodiky. Výstupy budou prezentovány na semináři 15. 4. 2014.

Financování ČFES:

Prezident-elect (budoucí předseda) bude automaticky zastávat funkci pokladníka. Výbor se pokusí oslovit firmy s žádostí o finanční podporu pro výzkumné a edukační projekty (pracovní workshop VBP/CER, publikace Farmakoekonomika, cena ČFES, www stránky) (Doležal)

Publikační činnost/časopis Farmakoekonomika:

Články budou publikovány průběžně on-line na www.farmakoterapie.cz/farmakoekonomika (s prolinkem na www.farmakoekonomika.cz) a informace budou zasílány členům ČFES; posléze při větším počtu článků (cca 10) bude vytvořena PDF verze časopisu. Členům ČFES budou rozesílány komentované aktuality ze zahraničních farmakoekonomických studií; členové výboru a další dobrovolníci připraví pravidelně krátké komentáře.

Cena ČFES:

V roce 2014 bude vyhlášena cena za nejlepší publikaci ČFES; výbor na příštím zasedání určí termíny a pravidla

Webové stránky:

I nadále poběží na doméně www.farmakoekonomika.cz. Výbor bude usilovat o jejich grafickou úpravu a větší přehlednost; bude získána finanční nabídka na změnu grafiky, obsahu a údržbu (Hambálek, Doležal)

Různé:

Zápisy z výboru ČFES budou pravidelně publikovány na www.farmakoekonomika.cz a zasílány členům ČFES mailem. Do 15. 1. bude zaslána na ISPOR zpráva o činnosti za rok 2013 (Skoupá, Doležal)

Příští zasedání výboru: 20. 2. 2014 v 8:30 (Mánesova 27, P2)