Zasedání výboru České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií ze dne 10. 1. 2019

přítomni: J. Skoupá, J. Hambálek, A. Kmínek, J. Klimeš, Z. Gregor, T. Doležal

Změna názvu společnosti

 • Změna názvu společnosti na Česká společnost pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií bude zanesena do obchodního rejstříku (JS)
 • Logo bude ponecháno v původní podobě včetně zkratky ČFES

 Financování společnosti

 • Návrh zvýšení členského příspěvku od roku 2020 na 600 Kč, studenti po průkazu ISIC mají 200 Kč/rok
 • Vstup na akce společnosti bude pro nečleny zpoplatněn částkou 1 000 Kč, členové se zaplaceným příspěvkem jej mají zdarma
 • Bude připraven templát sponzorské/grantové smlouvy, který bude využíván v případě finanční podpory akcí nebo např. webu (do 28.2.)
 • Funkci pokladníka i nadále vykonává Jana Skoupá

 Akce v roce 2019

 • I nadále budou pořádány alespoň 2 odborné akce v tempu jaro/podzim
 • Byl navržen termín pro konání výroční Česko-slovenské farmakoekonomické konference v 13. června 2019 a tento byl domluven s SSFE (TD)
 • Půjde o celodenní odbornou akci s důrazem na prezentaci originálních dat a analýz, rozdělena do několika bloků

 Pracovní skupiny

 • Byly navrženy dvě pracovní skupiny: (1) Skupina pro HTA zdravotnických prostředků (koordinátor T. Doležal), (2) Skupina pro aktualizaci doporučených postupů (koordinátoři J. Hambálek, J. Klimeš)

 Oživení webu farmakoekonomika.cz

 • Již dochází k aktualizaci profilů členů výboru společnosti
 • Bude provedeno základní zhodnocení funkcionality webu, sledovanosti a jeho zabezpečení (TD)
 • Cílem je vyšší komunikační aktivita členů společnosti, k čemuž by mohlo přispět zapojení sociálních sítí (Twitter, Facebook), tato varianta bude zvažována (ZG)

 Cena za publikaci

 • Výbor vyhlašuje cenu za nejlepší odbornou publikaci za rok 2018
 • Přihlášky jsou přijímány do 28. 2. 2019
 • Výherce bude odměněn částkou 10 000 Kč
 • Minimální počet účastníků pro konání soutěže jsou tři
 • Výbor bude práce hodnotit podle několika kritérií (originalita tématu, odborná úroveň/použitá metodika, kvalita časopisu/impakt faktor, přínos pro obor)
 • Více informací zde: http://natestingu.cz/farmakoekonomika/akce-cfes/cena-cfes/

 Zvýšení viditelnosti oboru farmakoekonomie a HTA, včetně ČFES

 • Bude vytvořen návrh uceleného pregraduálního syllabu/curricula, který může být posléze včetně připravených prezentací/podkladů nabídnut vysokým školám (JK)
 • Tento kurz se stane základem obsahu učebnice
 • Vznikne obecný edukační článek o farmakoekonomice pro Časopis lékařů českých (JS, AK)
 • Budeme jednat o zařazení symposia na Farmakologické dny 2019 (TD)
 • Více bude využíván template prezentací na akcích spolupořádaných společností

 Výroční zpráva pro ISPOR 2018

 • Všichni pošlou JS přehled publikací za rok 2018

 Příští zasedání výboru: 12.2.2019 v 8:30h (Václavská 316/12, P2)