Zasedání výboru České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií (ČFES) ze dne 9.12.2019

přítomni: J. Klimeš, Z. Gregor, Š. Veselá, M. Kolek, T. Doležal

 1. Slovensko-česká konference 2020 v Bratislavě
 • Předpokládaný termín červen 2020 – datum bude upřesněno
 • Za ČFES budeme navrhovat následující okruh témat: role pacientů v HTA, CZ/SK guidelines, přístup k moderním terapiím
 • Úkoly: TD osloví SSFE
 1. ČFES jako aktivní připomínkové místo legislativy
 • Do procesu vnějšího připomínkového řízení vstoupí v prosinci 2019 novela 48/1997. Sb
 • ČFES se pokusí být oficiálním připomínkovým místem
 • Úkoly: TD osloví F. Vrubela
 1. ČFES jako aktivní člen ČLS JEP
 • Dotázat se na možnosti účasti prof. Švihovce
 1. Edukační text farmakoekonomika/HTA
 • Bude vytvořena osnova uceleného pregraduálního syllabu/curricula, který může být posléze včetně připravených prezentací/podkladů nabídnut vysokým školám
 • Tento kurz se stane základem obsahu stručné učebnice pro odborně laickou veřejnost
 • Cílem je mít osnovu do února 2020 hotovou a připravovat texty/prezentace do konce srpna 2020
 • Úkoly: JK navrhne obsah/sylabus do 31.1.2020
 1. Cena za publikaci 2020
 • Přihlášky jsou přijímány do 28. 2. 2020
 • Výherce bude odměněn částkou 10 000 Kč
 • Minimální počet účastníků pro konání soutěže jsou 3
 • Výbor bude práce hodnotit podle několika kritérií (originalita tématu, odborná úroveň/použitá metodika, kvalita časopisu/impakt faktor, přínos pro obor), každý hodnotitel každou došlou práci ohodnotí body v rozmezí 0 až 10
 • Více informací zde: http://natestingu.cz/farmakoekonomika/akce-cfes/cena-cfes/
 1. ČFES na sociálních sítích
 • Oživíme náš profil na LinkedIN
 • Budeme postovat všechny novinky, odkazy na akce, zápisy z výboru
 • ZG vloží alespoň 1 odkaz měsíčně
 • Úkoly: sdílet, lajkovat, sdílet, lajkovat…;)

     7. Stanovy ČFES a příspěvky 2020

 • Je nutné dokončit změnu názvu v obchodním rejstříku, včetně překlasifikace na spolek
 • Ve stanovách zůstane funkční období předsedy, výboru na 2 roky
 • Dle toho naplánovat volby
 • Dle usnesení výboru z 10.1.2019 dochází od roku 2020 ke zvýšení členského příspěvku na 600 Kč, studenti po průkazu ISIC mají 200 Kč/rok + vytvoření evidence a kontroly
 • Úkoly: JS dokončí přeregistraci ČFES
 1. Pracovní skupiny
 • Pracovní skupina pro guidelines
  • již dokončila první fázi činnosti, existuje předběžný draft nové verze, který bude rozeslán k široké oponentuře členům ČFES během února 2020
  • Cílem je vydat do konce března 2020 aktualizovanou verzi
 • Pracovní skupina pro HTA zdravotnických prostředků
  • TD se sešel se zástupci zdravotních pojišťoven a CzechMed a vytvořil osnovu společného dokumentu, kterou rozešle členům pracovní skupiny pro připomínky
  • Doporučení pro HTA zdravotnických prostředků bude v únoru rozesláno členům ČFES s cílem publikovat v březnu 2020 oficiální verzi

     9. Plánované akce ČFES 2020

 • Česká konference na jaře 2020
 • Slovensko-česká konference červen 2020 v Bratislavě
 • Pracovní den na podzim 2020

Příští zasedání výboru: 3. nebo 4. 2.2020 v 8:30h (Václavská 316/12, P2)