Zasedání výboru České společnosti pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií (ČFES) ze dne 27. 5. 2019

přítomni: A. Kmínek, J. Klimeš, Z. Gregor, M. Kolek, Š. Veselá, J. Hambálek, T. Doležal

 1. Vstup ČFES na sociální sítě
 1. Česko-slovenská farmakoekonomická konference
 1. Dopis ČFES pro instituce
 • TD připravil dopis pro státní instituce (MZ, SUKL, ZP, ČLS JEP) s nabídkou metodické a koncepční spolupráce ze strany ČFES
 • Připomínky do 31.5.2019
 • Dopis bude na hlavičkovém papíru rozeslán vybraným institucím
 1. Darovací smlouva
  • AK připravil draft darovací smlouvy, která byla výborem odsouhlasena
  • Využijeme ji k získání finanční podporu od partnerů na vybrané aktivity ve druhé polovině 2019
 2. Pracovní den ČFES proběhne v listopadu 2019
  • Předběžný termín čtvrtek 14.11.2019
  • Bude věnováno aktuálním legislativním a metodickým otázkám
  • Pozveme zástupce MZ, ZP, SUKLu
  • Předběžná témata: Novela 48/1997 (VILPy a orfany), metodiky BIA, horizon scanning – výstupy projektu AIFP
 3. Různé
 • Výbor schválil 3 nové členy: Vojtěch Kamenský, Tomáš Froněk a Ondřej Gajdoš

Příští zasedání výboru: 15.7.2019 v 8:30h (Václavská 316/12, P2), předběžné body výboru: workshop financování moderních technologií – inovativní schémata, aktivita pracovních skupin, up-date guidelines, školení pro ČLS JEP, aktivita zástupců ČFES v KLPK ČLS JEP, změna stanov ČFES (název a funkční období)