Základní principy celospolečenského
hodnocení zdravotnických
technologií v podmínkách ČR: