On-line mtg. Výboru ČFES, 25. 8. 2021; zápis

Přítomni:

Tomáš Doležal, Zbyněk Gregor, Jiří Klimeš, Martin Kolek

Omluveni: Jana Skoupá, Jan Švihovec, Jan Hambálek, Aleš Kmínek, Šárka Veselá

Témata:

Volební shromáždění a pracovní den ČFES: 23. 9. 2021; 15.00 – 17:30

Program/ témata: Implementace novely zákona č. 48 a její praktické dopady na proces jednání

 • seznam speakerů
  • Přivítání/ úvod (Tomáš, Jirka)
  • Zpráva o činnosti ČFES za uplynulé období (Jana, Tomáš, Jirka) – přednese Tomáš
  • Přednášky externích speakers; á 10 min.
   • MZd: Připravenost MZd na fungování PO)
   • ZPs: VZP, SZP – Role ZPs a priority s ohledem na vstup inovativních LP v kontextu novely)
   • SUKL: Spolupráce s OS a pacienty
  • Odsouhlasení délky a iniciaci nového volebního období (pozn. Dle stanov, §14 čl. 2: Funkční období členů výboru je dvouleté, neskončí však dříve než je zvolen výbor nový)
  • Volba budoucího předsedy
  • Zpráva o hospodaření/ rozpočet (Jana) a zpráva Revizní komise (rev. komise)
  • Vyhlášení voleb budoucího předsedy
  • Volba tří členů výboru
  • Přednášky:
   • TD/ JS – připomenutí zásadních změn a jejich praktický dopad
   • JK/ Tomáš Mlčoch – metodika kalkulace NN/ societal perspective dle nových GL ČFES
  • Předání ceny za nejlepší publikaci – byla odsouhlasena cena ve výši 10.000 Kč
  • Zakončení

Další kroky:

Volební shromáždění ČFES

 • Nominační komise ve složení (JK, ZG, Eva Ornstová) znovu osloví/ vyzve členy k nominacím pro vytvoření kandidátky – termín/ dead-line 6.9. (JK)
  • Následně bude seznam kandidátů zaslán všem členům (termín 8.9.) – JK
 • Oslovení speaker VZP – TD
 • Finální program – bude zaslán všem členům a vložen na web/ L-in v týdnu od 30.8.2021, jakmile bude potvrzen definitivní seznam speakers (JK)
 • Do 14.9. budou zaslány prezentace:
  • Zpráva o činnosti ČFES za uplynulé období (Jana, Jirka, Tomáš)
  • Zpráva o hospodaření/ rozpočet (Jana) a zpráva Revizní komise (rev. komise)
  • TD/ JS – připomenutí zásadních změn a jejich praktický dopad
  • JK/ Tomáš Mlčoch – metodika kalkulace NN/ societal perspective dle nových GL ČFES
 • Bude ověřen/ zjištěn postup/ právní kroky nutné pro vyhotovení zápisu z voleb. Shromáždění a změn na rejstřík. soudu (TD)

Cena za nejlepší publikaci

 • Bude opětovně připomenuto členům ke sdílení
 • hlasování (na dalším Výboru) – 14.9.2021

Kritéria hodnocení níže:

 • originalita tématu
 • odborná úroveň/použitá metodika
 • kvalita časopisu/impakt faktor
 • přínos pro obor

 Další mtg Výboru (on-line) – 14. 9. 2021, v 8:00