ČFES: PRACOVNÍ DEN -15.5. 2023 od 15,00 – NOVÉ MÍSTO SETKÁNÍ: NODE5, Praha 5